Μάρμαρο Πέρλα

Μάρμαρο Πέρλα

Μαρμαρο California

Μαρμαρο California

Μάρμαρο Dry River

Μάρμαρο Dry River

Γρανίτης Kashmir white

Γρανίτης Kashmir white

Γρανίτης Red Africa

Γρανίτης Red Africa

Γρανίτης Emerald Pearl

Γρανίτης Emerald Pearl

Τεχνογρανίτης Aspen

Τεχνογρανίτης Aspen

Τεχνογρανίτης Bianco Canvas

Τεχνογρανίτης Bianco Canvas

Τεχνογρανίτης Mercury drift

Τεχνογρανίτης Mercury drift

Ιστορική διαδρομή

Ιστορική διαδρομή

Η Χρονοδιαδρομή μας

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας

Δώρο φύσης

Δώρο φύσης

ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ
Μάρμαρα & Γρανίτες
1ο χλμ. Ε.Ο. Χαλάστρας - Σίνδου
57300, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 792 531
Fax: +30 2310 794 868
Κιν. +30 6932 603 232
Email: company@karaliolios.com

Μάρμαρα και Γρανίτες, Καραλιόλιος Θεσσαλονίκη
Μάρμαρα τεχνομάρμαρα γρανίτες. Διακοσμητικά ηφαιστειακά πετρώματα και λίθοι. Μάρμαρα Καραλιόλιος Θεσσαλονίκη
μάρμαρα, τεχνομάρμαρα, γρανίτες, ηφαιστειακά, διακοσμητικά πετρώματα, λίθοι, μονάδα, θεσσαλονίκη
powered by: geodi.net